Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Bli medlem i Lidköpings FK
BLI MEDLEM
LFK-dagen 6 maj!
2019-03-29 10:09
Välkomna till vårens LFK-dag Måndag den 6 maj med start kl 17:30. Vi kommer att vara på Ågårdsvallen o i Idrottens Hus A-hall. Samtliga ledare, spelare o deras familjer är välkomna o vi vill självklart att så många som möjligt kommer. Program kommer inom kort men se till att boka upp dagen redan nu!Varmt välkomna!
LFK Höstmöte; Lockörns IP 26/11 19:00
2018-11-12 08:40

Hjärtligt välkomna till det årliga höstmötet!

På höstmötet beslutar vi viktiga saker i föreningen som kommande års budget och hur mycket medlemsavgiften i föreningen ska kosta.

Motioner till mötet ska vara inskickade senast 20/11. Vänligen skicka till lfk@lidkopingsfk.se

Så här står det i våra stadgar om höstmötet:

23 § Höstmöte
Vid Höstmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt;
2. Fastställande av röstlängd för mötet;
3. Fastställande av föredragnings lista;
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet;
5. Val av protokolljusterare och rösträknare;
6. Styrelsens och Sektionernas verksamhetsförslag för kommande år;
7. Redovisning av styrelsens förslag till budget;
8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner;
9. Övriga frågor.

Välkomna till Årsmöten 21/2 kl. 18.30
2018-02-06 10:59

Alla medlemmar hälsas välkomna till årsmöten i Sparbanken (ingång från Sveagatan) onsdag 21 februari kl. 18.30 (först LFK Akademi, sedan Lidköpings FK).


Utdrag från stadgarna:

21 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt;

2. Fastställande av röstlängd för mötet;

3. Fastställande av föredragningslista;

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet;

5. Val av protokolljusterare och rösträknare;

6. Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret;

7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret;

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret;

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser;

10. Fastställande av medlemsavgifter;

11. Val av:

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;

d) två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år;

e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande samt jämna år en ledamot om två år;

f) val av VFF-ledamot och suppleant.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner;

13. Övriga frågor.
LFK Höstmöte: Lockörn 27/11 kl. 18.30
2017-11-09 15:31

Hjärtligt välkomna till det årliga höstmötet!

På höstmötet beslutar vi viktiga saker i föreningen som kommande års budget och hur mycket medlemsavgiften i föreningen ska kosta.

Motioner till mötet ska vara inskickade senast 20/11. Vänligen skicka till lfk@lidkopingsfk.se

Så här står det i våra stadgar om höstmötet:

23 § Höstmöte
Vid Höstmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt;
2. Fastställande av röstlängd för mötet;
3. Fastställande av föredragnings lista;
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet;
5. Val av protokolljusterare och rösträknare;
6. Styrelsens och Sektionernas verksamhetsförslag för kommande år;
7. Redovisning av styrelsens förslag till budget;
8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner;
9. Övriga frågor.

BLI MEDLEM
Nyheter från våra lag