Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Välkomna till Årsmöten 21/2 kl. 18.30
2018-02-06 10:59

Alla medlemmar hälsas välkomna till årsmöten i Sparbanken (ingång från Sveagatan) onsdag 21 februari kl. 18.30 (först LFK Akademi, sedan Lidköpings FK).


Utdrag från stadgarna:

21 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt;

2. Fastställande av röstlängd för mötet;

3. Fastställande av föredragningslista;

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet;

5. Val av protokolljusterare och rösträknare;

6. Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret;

7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret;

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret;

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser;

10. Fastställande av medlemsavgifter;

11. Val av:

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;

d) två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år;

e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande samt jämna år en ledamot om två år;

f) val av VFF-ledamot och suppleant.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner;

13. Övriga frågor.
LFK Höstmöte: Lockörn 27/11 kl. 18.30
2017-11-09 15:31

Hjärtligt välkomna till det årliga höstmötet!

På höstmötet beslutar vi viktiga saker i föreningen som kommande års budget och hur mycket medlemsavgiften i föreningen ska kosta.

Motioner till mötet ska vara inskickade senast 20/11. Vänligen skicka till lfk@lidkopingsfk.se

Så här står det i våra stadgar om höstmötet:

23 § Höstmöte
Vid Höstmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt;
2. Fastställande av röstlängd för mötet;
3. Fastställande av föredragnings lista;
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet;
5. Val av protokolljusterare och rösträknare;
6. Styrelsens och Sektionernas verksamhetsförslag för kommande år;
7. Redovisning av styrelsens förslag till budget;
8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner;
9. Övriga frågor.

Fotbollsträningar med Lidköpings FK
2017-01-23 17:46

Inomhusträningar:

Samtliga lag börjar inomhusträning senast 22 januari. Inomhusträningarna pågår till och med april, sedan kommer ny information om dagar för utomhusträning på Ågårdsvallen. Är du ny är det bara att dyka upp på tid som gäller och ta kontakt med en tränare som finns på plats. Du kan testa på fotbollsträning 2 gånger innan du bestämmer dig och innan du betalar medlemsavgift. För mer information kan du besöka vår hemsida lidkopingsfk.se eller kontakta kansliet: 0510-28578 för information om kontakt med ledare.

 


F6/7 och P6/7 (tjejer och killar födda 2011/2010)

Söndagar kl. 14-15             Fredriksdalsskolans gympasal

 

P8 (killar födda 2009)

Söndagar kl. 13-14             Fredriksdalsskolans gympasal

 

F8/F9 och P9 (tjejer födda 2009 och 2008, killar födda 2008)

Söndagar kl. 15 – 16.30     Fredriksdalsskolans gympasal

 

F10 (tjejer födda 2007)

Söndagar kl. 10-11.30        Dalängsskolans gympasal

 

P10 (killar födda 2007)

Söndagar kl. 17-18.30        Stenportens gympasal (vissa träningar på Råda konstgräsplan)             kontakta lagansvarig för information om var träningen är.

 

F11 och F12 (tjejer födda 2006 och 2005)

Onsdagar kl. 17-18             Dalängsskolans gympasal

 

P11 (killar födda 2006)

Lördagar kl. 13.30-15         Dalängsskolans gympasal.

 

P12 (killar födda 2005)

Lördagar kl. 15 -16             Dalängsskolans gympasal. 

Nyheter från våra lag