Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
LFK Höstmöte; Lockörns IP 26/11 19:00
2018-11-12 08:40

Hjärtligt välkomna till det årliga höstmötet!

På höstmötet beslutar vi viktiga saker i föreningen som kommande års budget och hur mycket medlemsavgiften i föreningen ska kosta.

Motioner till mötet ska vara inskickade senast 20/11. Vänligen skicka till lfk@lidkopingsfk.se

Så här står det i våra stadgar om höstmötet:

23 § Höstmöte
Vid Höstmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt;
2. Fastställande av röstlängd för mötet;
3. Fastställande av föredragnings lista;
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet;
5. Val av protokolljusterare och rösträknare;
6. Styrelsens och Sektionernas verksamhetsförslag för kommande år;
7. Redovisning av styrelsens förslag till budget;
8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner;
9. Övriga frågor.


Nyhetsarkiv
Ny klubbjacka!2019-11-21 13:18
Två topp-matcher!!2019-09-16 14:22
Helgens matcher!2019-08-27 12:39
LFK - Kalmar!2019-07-01 16:47
LFK-Åmål på lördag!2019-06-27 10:46
Matchdags!2019-06-11 08:53