SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Välkomna till Årsmöten 21/2 kl. 18.30
2018-02-06 10:59

Alla medlemmar hälsas välkomna till årsmöten i Sparbanken (ingång från Sveagatan) onsdag 21 februari kl. 18.30 (först LFK Akademi, sedan Lidköpings FK).


Utdrag från stadgarna:

21 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt;

2. Fastställande av röstlängd för mötet;

3. Fastställande av föredragningslista;

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet;

5. Val av protokolljusterare och rösträknare;

6. Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret;

7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret;

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret;

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser;

10. Fastställande av medlemsavgifter;

11. Val av:

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;

d) två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år;

e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande samt jämna år en ledamot om två år;

f) val av VFF-ledamot och suppleant.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner;

13. Övriga frågor.

Nyhetsarkiv
Joyna Utskick 3 2024-04-04 14:59
Påskkampanj Joyna2024-04-01 10:29
2024-03-22 15:55
Intersport Lidköping2024-02-28 10:25
2023-09-27 09:41
2023-03-24 12:03
Riktlinjer för Corona2020-04-03 17:05
Riktlinjer coronaviruset2020-03-12 23:34
Ny klubbjacka!2019-11-21 13:18