Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Bemanning Kiosk och klassfotboll 2018
2018-04-12 11:56
Här kommer information om föräldrauppdragen 2018. Vi har fått fler uppdrag än vad vi har barn i
laget och några få föräldrar har därför fått 2 uppdrag att sköta.
Har ni inte möjlighet att göra ert uppdrag så är det ert ansvar att kontakta någon annan förälder
och byta uppdrag sinsemellan.
Lagen P2006 2018
2018-03-19 12:52
Hej!
SMS-grupper skapas för respektive lag, där kommer information delges för tex matcher. På hemsidan kommer det endast finnas information som är gemensam för samtliga lag.